Uppföljningskväll i Trimning 28 mars 2012
 Handledare: Gunilla Schuber 

Kursen var fulltecknad med fyra stycken deltagare. Samtliga "kursare" var med på pälsvård-trimkursen hösten 2011.Vi gjorde först en "inventering av vilka moment, som behövdes repeteras. Denna gång blev det skuldra och framben. Bakdelen jobbade vi också med, som  tillhör de något svårare momenten. Efter fyra timmars flitigt trimmande (kaffepaus förstås)var det 4st snygga men trötta cockerkillar som åkte hem. 

 


Mikaela med Hugo


Lena med Abbe


Christina med Simon


Cecilia med Elton


Får vi snart gå hem? undrar Hugo.