HÖSTEN 2008 LYDNADSKURS

Deltagarna fick diplom av instruktören Inger Hornesjö,
varefter Inger bjöd deltagarna på egenhändigt bakad tårta.

Med en blomma tackade deltagarna för en välordnad och genomarbetad kurs där alla fick lära sig:
kontakt, inkallning, sitt, ligg, sitta kvar, ligga kvar, apportering, tandvisning,
hoppa över hinder och stanna kvar samt gå fint i koppel.